Celsastafetten 28 Mai – Ny trimklasse

Vi gleder oss til å endelig møtes til Celsastafett i klokkerhagen igjen. Den 28 mai braker det løs. Konseptet er som tidligere og til årets stafett er det introdusert en ny Trimklasse til støtte for Barnekreftforeningen i Nordland.

Trimklassen er for bedrifter / lag som løper til støtte for Barnekreftforeningen i Nordland.

Dette var planlagt allerede før stafetten i 2020, men grunnet avlysning pga Covid kom vi aldri i gang med dette støtteprosjektet. Celsastafetten er ett non-profitt arrangement, og gir sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til gode formål, da spesielt til området rundt flotte klokkerhagen som vi har vært så heldig å få låne til Celsastafetten. I 2022 ønsker vi også å åpne for at bedrifter og andre sammensatte lag kan løpe til støtte for en god sak, som i år kan bidra til å bedre hverdagen til de som rammes av kreft i ung alder.

Barnekreftsaken er noe som engasjerer Celsastafetten spesielt, da en av våre ansatte, som også har vært med å arrangere Celsastafetten, hadde ett barn som ble rammet av kreftsykdom. Vi vet hvor viktig det er med støtte gjennom en vanskelig livssituasjon, og syns Barnekreftforeningen gjør en fantastisk jobb med både å samle inn midler til kreftforskning og til å hjelpe de som på en eller annen måte er berørt av kreftsykdom.

Trimklasse til støtte for Barnekreftforeningen:

Ved påmelding til denne klassen aksepteres det at det faktureres ett tillegg på 3.000,- som går uavkortet til Barnekreftforeningen i Nordland. I tillegg til ordinær påmeldingsavgift blir da påmeldingsavgiften totalt 4.900,-

Lagene i denne klassen får egne startnummer hvor det fremgår at de støtter denne saken, blant annet med barnekreftforeningens gullsløyfe.

Barnekreftforeningen har som formål å
• støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
• støtte familier som har mistet barn med kreft
• tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med senffekter
• være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
• bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
• drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
• søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Barnekreftavdelingen i Nordland: Nordland | Barnekreftforeningen

Se også artikkel i RanaBlad : https://www.ranablad.no/celsastafetten-apner-for-ny-klasse-na-kan-du-lope-for-kreftsaken-vi-har-sett-hvor-toft-det-kan-vare/s/5-42-952915