Invitasjon

Vi ønsker alle bedrifter og idrettslag velkommen til Celsastafetten 2022!

Konseptet er slik folk kjenner det, det er kun endring fra siste arrangement i 2019.

I årets stafett er det kommet til en ny klasse, for bedrifter som løper til støtte for Barnekreftforeningen i Nordland.

Trimklasse til støtte for Barnekreftforeningen:

Lag som løper til støtte for Barnekreftforeningen i Nordland. Ved påmelding til denne klassen aksepteres det at det faktureres ett tillegg på 3.000,- som går uavkortet til Barnekreftforeningen i Nordland. I tillegg til ordinær påmeldingsavgift blir da påmeldingsavgiften totalt 4.900,-

Lagene i denne klassen får egne startnummer hvor det fremgår at de støtter denne saken, blant annet med barnekreftforeningens gullsløyfe.

Barnekreftforeningen har som formål å
• støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
• støtte familier som har mistet barn med kreft
• tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med senffekter
• være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
• bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
• drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
• søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Barnekreftforeningen i Nordlands hjemmeside: https://www.barnekreftforeningen.no/avdelinger/nordland

Lagene i trimklassen får egne startnummer hvor det fremgår at de støtter denne saken, blant annet med barnekreftforeningens gullsløyfe.

Aktuelle klasser:

  • Trimklasse til støtte for Barnekreftforeningen I Nordland
  • Stafett Bedriftsklasse Menn
  • Stafett Bedriftsklasse Kvinner
  • Stafett Bedriftsklasse Mix (min 2 av hvert kjønn)
  • Stafett Barne- og ungdomslag

Sammensatte lag og voksne idrettslag løper i bedriftsklassene fra 2022.

Stafetten består av 8 etapper, med en snittlengde på 1,6km. Se løypekart i toppmenyen.

Individuelle klasser:

  • Individuelt løp Mann (12,8 km)
  • Individuelt løp Kvinne (12,8 km)
  • Individuelt løp Mann (7 km) (snur ved Lavasholmen)
  • Individuelt løp Kvinne (7 km) (snur ved Lavasholmen)

Alder opplyses for individuelle løpere, og egne klasser opprettes evt. etter behov.

Siste frist for påmelding er fredag 12. junikl 16. Dersom det skulle komme nye myndighetsbegrensninger i forhold til antall deltakere vil først til-mølla-prinsippet gjelde.