Invitasjon

Vi ønsker alle bedrifter og idrettslag velkommen til Celsastafettenens 10-års jubileum.

Konseptet er likt tidligere år. Men i år så er det åpnet for at alle kan gi støtte til Barnekreftforeningen med et valgfritt beløp dersom de ønsker. Man kan velge å gi sin støtte i påmeldingsskjemaet.

Støtte til Barnekreftforeningen i Nordland:

Dersom man velger å gi støtte så aksepteres det at det faktureres ett tillegg på valgfritt beløp som oppgis i påmeldingsskjemaet. Beløpet går uavkortet til Barnekreftforeningen i Nordland.

Det er blir også anledning til å gi støtte via egen innsamling på Barnekreftforeningens nettsider. Mer om dette kommer når alt er er klart.

Barnekreftforeningen har som formål å
• støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
• støtte familier som har mistet barn med kreft
• tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med seneffekter
• være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
• bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
• drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
• søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Barnekreftforeningen i Nordlands hjemmeside: https://www.barnekreftforeningen.no/avdelinger/nordland

 

Aktuelle klasser:

  • Stafett Bedriftsklasse Menn
  • Stafett Bedriftsklasse Kvinner
  • Stafett Bedriftsklasse Mix (min 2 av hvert kjønn)
  • Stafett Barne- og ungdomslag

Sammensatte lag og voksne idrettslag løper i bedriftsklassene fra 2022.

Stafetten består av 8 etapper, med en snittlengde på 1,6km. Se løypekart i toppmenyen.

Individuelle klasser:

  • Individuelt løp Mann (12,8 km)
  • Individuelt løp Kvinne (12,8 km)
  • Individuelt løp Mann (7 km) (snur ved Lavasholmen)
  • Individuelt løp Kvinne (7 km) (snur ved Lavasholmen)

Alder opplyses for individuelle løpere, og egne klasser opprettes evt. etter behov.

Siste frist for påmelding er mandag 27. mai kl 16. Dersom det skulle komme nye myndighetsbegrensninger i forhold til antall deltakere vil først til-mølla-prinsippet gjelde.