Kontakt

Celsa Armeringsstål BIL:

Eirik Bjørkmo

Telefon: 900 82 421

E-post: eirik@celsastafetten.no

Spør oss på sosiale medier

www.facebook.com\celsastafetten