Parkering

Vi oppfordrer flest mulig å gå eller sykle til løpet, siden det er et begrenset område med parkeringsplasser.

For de som kjører vil det være mulig å parkere i startområdet ved og nedenfor gulbygget i Mo Industripark og på parkeringsplasser inne i Klokkerhagen. Andre alternativer vil være Moheia fritidspark og Sagbakken stadion.